لونا بیدرام

کندو کد: L10305931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه 1401

 
           
           
           
           
           
           
           
           
تیرماه 1400  شهریور ماه 1400        
           

5 تیر ماه

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

   

6 مرداد ماه

13 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

31 مرداد ماه

 

1 شهریور ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

7 شهریور ماه

 

8 شهریور ماه

10 شهریور ماه

13 شهریور ماه

14 شهریور ماه

15 شهریور ماه

 

16 شهریور ماه

17 شهریور ماه

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

22 شهریور ماه

 

23 شهریور ماه

24 شهریور ماه

       
مهارت های لونا در کندو آکادمی
هنر 75%
ورزش 90%
فارسی 65%
زبان انگلیسی 50%