رایان احمدی

کندو کد: R60013931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400          
           
مهارت های رایان در کندو آکادمی
هنر 70%
ورزش 90%
نا تمام
فارسی 15%
زبان انگلیسی 50%