تماس با ما آیکون
big bee icon

سبا شفایی

سرپرست کارگروه زبان فارسی کندو

09351894193

ستاره آفاقی

سرپرست کارگروه زبان انگلیسی کندو

09351894196

 

عرفان قارونی

سرپرست کلاس های فوق برنامه کندو

09351894191

علی تیمورزاده

سرپرست کارگروه ورزش کندو

 

09351894199

شرمینه شهسواری

سرپرست کارگروه ورزش های آبی کندو

مسئول امور مادر و کودک شعبه الف

09351894194

رئوف صالحی

مسئول برگزاری تولد و ایونت های کندو

 

09351894127

مریم جعفری

مسئول امور ثبت نام کندو شهرک غرب

 

09351894121

فاطمه ضربتی

مسئول جذب و روابط عمومی

شعبه شهرک غرب کندو

09351894122

سهیل ساجدی

سرپرست امور IT مجموعه کندو

 

09351894125

 

صدف طلوعی

مدیر داخلی شعبه شهرک غرب کندو

09001894191

معصومه مصطفوی

مدیر داخلی شعبه الف کندو

09001894192

 

پانیذ سلماسی

مدیر داخلی شعبه الهیه کندو

09001894190

 

ندا جعفری

مدیر مالی مجموعه کندو

09201894193