تقویت مهارت ارتباطی کودکان

مهارت های ارتباطی کودک

مهارت های ارتباطی کودک

برقرار کردن ارتباط از طریق کلام، حالت چهره، علائم و … انجام می‌شود. کسب مهارت های ارتباطی باعث افزایش اعتماد به نفس شده و کودکان قادر هستند احساسات و نظراتشان را به راحتی ابراز کنند و در بهبود تفکر انتقادی و قدرت حل مسئله و تصمیم گیری به آنها کمک می‌کند.

1ـ بیش از حد اشتباهات فرزندانمان را اصلاح نکنیم

اگر اصرار دارید فرزندتان کلمات را صحیح تلفظ کند حتی اگر کلمه ای باشد که در زندگی آینده او زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، لطفا دست نگه دارید. اصلاح مداوم تلفظ کلمات نه تنها سبب تقویت فن بیان کودکان نمی شود بلکه در اکثر مواقع نتیجه ای عکس دارد. هر چقدر شدت تصحیح کردن شما بیشتر باشد نه تنها تکلم فرزندانتان بهتر نمی شود، بلکه به همان اندازه نیز پیامد های نامطلوبی بر روی روحیه فرزندتان دارد. نباید به حرف زدن و نحوه تکلم و بیان کودک بعد منفی بدهید. چرا که ممکن است کلا جلوی حرف زدن کودک را بگیرید. انجام این کار دقیقا مثل این می ماند که شما به کسی که نمی تواند رانندگی کند بگویید بهتر رانندگی کن !!!!

2 ـ پذیرفتن کودک خود به عنوان یک هم­ صحبت کامل

صحبت کردن با فرزندتان را دقیقا به چشم صحبت کردن با یک فرد بزرگ سال که یک هم صحبت کامل است نگاه کنید. یعنی زمانی که با فرزند خود صحبت می کنید تمام حواستان به او باشد، ارتباط چشمی برقرار کنید و منتظر جواب دادنش باشید.

۳. رفتار آرام را به کودک بیاموزید

از کودک بخواهید با صدای آهسته حرف بزند به دیگران القاب ندهد از خودش بخواهید راه حل پیشنهاد دهد.

۴. رفتار کودک را تحسین و تقویت کنید

زمانی که کودک مهارت جدید را برای حل و رفع اختلافات به کار می گیرد، زمانی که از تن دادن به دعوا خودداری می کند او را تحسین کنید.

زمانی که کودک راه حلی به جز مشاجره برای رفع مشکلش با دوستانش پیدا می کند به او پاداش دهید

۵. پیامدهای منفی اعمال کودک را به او نشان دهید

۶. مسئولیت های مختلف به کودکان بدهید تا آنها را انجام دهند

می‌توانید از کارهای سبک تر شروع کنید اگر مسئولیت خود را به درستی انجام نداده او را سرزنش نکنید، بلکه برای بخشی از کار که درست انجام داده و یا تلاشی که کرده از او تشکر کنید و موقعیت‌های بیشتری برای مسئولیت دادن به او به وجود بیاورید.