Category:

Uncategorized @fa

مهارت های ارتباطی کودک

تقویت مهارت ارتباطی کودکان

برقرار کردن ارتباط از طریق کلام، حالت چهره، علائم و … انجام می‌شود. کسب مهارت های ارتباطی باعث افزایش اعتماد به نفس شده و کودکان قادر هستند احساسات و نظراتشان را به راحتی ابراز کنند و در بهبود تفکر انتقادی و قدرت حل مسئله و تصمیم گیری به آنها کمک می‌کند. 1ـ بیش از حد اشتباهات فرزندانمان را اصلاح نکنیم اگر اصرار دارید فرزندتان کلمات را صحیح تلفظ کند حتی اگر کلمه ای باشد که در زندگی آینده او زیاد

جزئیات ➝